Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

17 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod pozycją 1413) jednolity tekst ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Przedmiotowy tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),
2) ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664),
3) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U.Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),
4) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
5) ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 sierpnia 2014 r.

Szczegóły:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1413

Share Button

Comments are closed.