Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rusza budowa bloku gazowo–parowego w Elektrociepłowni Gorzów

24 września 2014 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. W uroczystości uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz, a także Prezes PGE S.A. Marek Woszczyk, Prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski, senator Stanisław Iwan, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak, Dyrektor Elektrociepłowni Gorzów Jan Kos.

Blok gazowo-parowy będzie podstawową jednostką wytwarzającą energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby Gorzowa Wielkopolskiego i zastąpi aktualnie używane urządzenia zasilane węglem kamiennym. Nowy blok, którego oddanie do eksploatacji planowane jest na 2016 r., będzie niezależnym, kompletnym obiektem energetycznym, wyposażonym we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Wybudowanie bloku przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej w zachodniej części Polski, poprawi bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz ograniczy emisję gazów i pyłów do powietrza. Jest to jedna z największych inwestycji w dziejach Gorzowa. Za ponad 500 milionów złotych powstanie instalacja, która wytwarzać będzie ciepło dla całego miasta używając do tego gazu zaazotowanego, pochodzącego z lokalnych źródeł gazu ziemnego – z kopalni Dębno i Międzychód. Zrealizowanie tej inwestycji oznacza docelowo całkowitą rezygnację z węgla.

25 listopada 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał opinię dla przedsięwzięcia „Budowa nowego bloku gazowo – parowego na terenie PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów”. W opinii stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Ograniczone oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko związane będzie przede wszystkim z emisją zorganizowaną zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z procesu spalania. Zmniejszeniu ulegnie emisja w stosunku do stanu aktualnego: SO2 o ponad 95%, NO2 o ponad 30% oraz pyłu o ponad 54%.  Realizacja inwestycji umożliwi zastąpienie przestarzałej części infrastruktury technicznej nowoczesnymi, niskoemisyjnymi urządzeniami wytwórczymi, które będą spełniać restrykcyjne normy dopuszczalnych emisji, obowiązujące od 2016 r.

Źródło: gorzow.rdos.gov.pl

Share Button

Comments are closed.