Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska na targach POLEKO

Na nadchodzących targach POLEKO, które odbędą się w dniach od 14 do 17 października w Poznaniu, przygotowano dodatkową atrakcję dla zwiedzających. W specjalnie wydzielonym miejscu stoiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska eksperci z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu będą udzielać bezpłatnych porad dotyczących ochrony środowiska.

Akcja będzie trwała przez 3 dni, tj. od 14-16 października 2014 r. podzielono ją na bloki tematyczne, obejmujące: gospodarowanie odpadami komunalnymi, składowiska odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania i odpady opakowaniowe, gospodarkę wodno ściekową wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych, demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę środowiska w rolnictwie, a także zgłaszanie wniosków o kontrole interwencyjne.

Źródło: www.gios.gov.pl

Share Button

Comments are closed.