Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

RIPOK w Gorzowie Wlkp. z nową linią technologiczną

14 listopada 2014 r. uroczyście otwarto nowoczesną linię technologiczną do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gorzowie Wielkopolskim.

Instalacja prowadzona przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. została unowocześniona w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180 – etap IIIB. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

W ramach inwestycji zmodernizowano instalację do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, a także rozbudowano linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF. W zakładzie zostanie wdrożona skuteczniejsza technologia automatycznego segregowania przyjmowanych odpadów komunalnych. Wprowadzone zmiany zwiększą dwukrotnie ilość odzyskiwanych surowców wtórnych, a co za tym idzie zredukują masę odpadów przeznaczonych do składowania. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 20 880 278 zł, z czego 8 941 936 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

Źródło: www.zuo-gorzow.pl

Chróścik 14.11.2014

Video: gorzowianin.com/youtube.com
Share Button

Comments are closed.