Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Porozumienie klimatyczne na szczycie Rady Europejskiej

Na odbywającym się w dniach 23-24 października 2014 r. posiedzeniu Rady Europejskiej udało się osiągnąć kompromis w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Na szczycie wyznaczono cele do osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Rada Europejska zatwierdziła wiążący cel unijny zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Ustalono też, że w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii Europejskiej będzie wynosił co najmniej 27% – ten cel również będzie wiążący na szczeblu UE, a nie w poszczególnych krajach członkowskich.

Rada zajęła się także systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Zdecydowano, że przydział bezpłatnych uprawnień emisyjnych nie wygaśnie, tak jak pierwotnie planowano, po roku 2020. Państwa członkowskie, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca wynosi poniżej 60% średniej UE (czyli m.in. Polska) będą mogły dalej przydzielać darmowe uprawnienia dla sektora energetycznego aż do 2030 r. Maksymalna kwota takich bezpłatnych pozwoleń nie emisję nie będzie mogła jednak przekroczyć poziomu 40%.

Szczegóły:
Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

Share Button

Comments are closed.