Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska w statystykach

Ile w ostatnich latach Polska wydała na ochronę środowiska? Ile odpadów komunalnych wytwarza rocznie przeciętny mieszkaniec naszego kraju, a ile nasi sąsiedzi? W którym polskim mieście zużywa się najwięcej wody? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć w opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny opracowaniu „Ochrona środowiska 2014”.

„Ochrona Środowiska 2014” jest kolejnym, wydawanym corocznie od 1972 r., zbiorczym opracowaniem GUS o tematyce ekologicznej. Licząca blisko 600 stron publikacja stanowi uporządkowany zbiór danych statystycznych dotyczących wybranych aspektów stanu środowiska w Polsce.

Zebrane informacje pogrupowano w dziewięć działów obejmujących: komponenty środowiska, czynniki zagrożeń, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, a także porównania międzynarodowe. W celu naświetlenia skali i tendencji zmian ilościowych i jakościowych oraz przestrzennego zróżnicowania degradacji i zanieczyszczeń środowiska, oprócz klasycznego ujęcia w formie tabelarycznej, w wydawnictwie zastosowano wiele form graficznej prezentacji danych, np. wykresów, map, czy kartogramów.

Publikację można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
Ochrona Środowiska 2014

Share Button

Comments are closed.