Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowa kadencja Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

18 marca 2015 r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na nowo powołaną kadencję 2015-2020.

W trakcie posiedzenia został wybrany przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Leszek Jerzak, dwóch zastępców – prof. dr hab. Ludwik Lipnicki i dr inż. Marek Maciantowicz oraz dwóch członków – mgr inż. Piotr Pietkun i dr Piotr Grochowski tworzący skład Prezydium Rady. Uchwalono również regulamin działania Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalna rada ochrony przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska. Powoływana jest na kadencję trwającą 5 lat przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Członkami regionalnej rady ochrony przyrody są działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.

Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
1. ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
2. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w tym np. zarządzeń w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody, ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody;
3. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
4. opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Źródło:
http://gorzow.rdos.gov.pl/nowa-kadencja-regionalnej-rada-ochrony-przyrody-w-gorzowie-wielkopolskim

Szczegóły:
Skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gorzowie Wlkp. kadencja 2015-2020

Share Button

Comments are closed.