Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

19 poprawek do „ustawy śmieciowej”

6 listopada 2014 r. Senat podjął uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli aż 19 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm 10 października 2014 r.

Senatorowie wprowadzili do ustawy m.in. poprawki modyfikujące zasady rozliczania opłat za nieruchomości należące do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Dodano przepisy regulujące możliwość zawarcia porozumienia administracyjnego nadającego wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast status organu egzekucyjnego, a także zezwalające na prowadzenie niestacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 listopada 2013 r.  uznał za niezgodne z art. 84 i art. 217 Konstytucji przepisy upoważniające rady gmin do ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wprowadzenia stawki maksymalnej oraz z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji przepisy upoważniające rady gmin do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz ustanowienia dopłat dla niektórych właścicieli nieruchomości. Procedowana ustawa ma na celu m.in. wykonanie ww. orzeczenia.

Przed senatorami nad ustawą pracowali posłowie – 10 października 2014 r. w oparciu o dwa projekty poselskie (druki nr 2377 i 2404) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – pisaliśmy o tym tutaj. Teraz posłowie ponownie zajmą się ustawą i dokonają oceny trafności zaproponowanych przez Senat poprawek.

Szczegóły:
Druk senacki nr 732Z

Transmisja z głosowań w senacie:

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.