Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

30 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Milony euro na ochronę środowiska została wyłączona

Milony euro na ochronę środowiska

10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi – ruszyły trzy nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności. Dofinansowaniu podlegają projekty związane z: 1. Przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji w … Continue reading