Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Pożyczać czy dotować

„Pożyczać czy dotować – dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie” to temat zorganizowanego przez NFOŚiGW panelu dyskusyjnego, który odbył się 3 września 2014 r. podczas XXIV Forum Ekonomicznego VIII Forum Regionów w Krynicy-Zdroju.

Zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej debata była poświęcona mechanizmom i instrumentom finansowym, wykorzystywanym w ochronie środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Wstępem do dyskusji było wystąpienie Małgorzaty Skuchy – Prezes Zarządu NFOŚiGW, która mówiła o możliwościach, jakie daje zróżnicowanie form finansowania działań prośrodowiskowych. Zarówno pożyczki jak i dotacje z puli Narodowego Funduszu są korzystnym rozwiązaniem dla beneficjentów. Prezes Skucha podkreśliła, że w ramach planowanych rozwiązań, w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, tworzy się dzięki temu zróżnicowaniu możliwość zwiększenia grona beneficjentów, a co za tym idzie liczby zrealizowanych inwestycji na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że przedsięwzięcia proekologiczne należy wspomagać zarówno dotacjami jak i pożyczkami, w zależności od rodzaju działań i podmiotów je realizujących, uwzględniając aktualne możliwości finansowe Narodowego Funduszu. Marta Bonifert zwróciła uwagę na przygotowanie młodych pokoleń i zmianę ich sposobu myślenia o kwestii finansowania działań na rzecz ochrony środowiska i włączenie tych zagadnień do edukacji ekologicznej. Podkreśliła także siłę współdziałania na szczeblu regionalnym i międzysektorowych – łączenia wysiłków rządowych z aktywnościami NGO. Natomiast Georges Kremlis z DG Environment stwierdził, że potrzeby środowiskowe są ciągle tak duże, że nawet obecny poziom Funduszy Europejskich (np. tych kierowanych do Polski), choć wysoki, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, co naturalnie sugeruje, że system pożyczek może stać się najlepszym wyjście w tej sytuacji. Dlatego warto sięgać po instrumenty finansowe, które pozwalają na powtórne wykorzystanie środków pochodzących z UE na realizacje obowiązków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie nakłada na każdy kraj członkowski prawodawstwo wspólnotowe.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Share Button

Comments are closed.