Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Osiedlowe sortownie odpadów

System EKO AB to innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych. Polega on na zastąpieniu obecnych osiedlowych altan śmieciowych specjalnymi pawilonami, w których zatrudnieni pracownicy odbierają od mieszkańców odpady i sortują je. System pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów komunalnych. Jego twórcą jest nowosolski inżynier Andrzej Bartoszkiewicz.

System EKO AB zakłada, że mieszkańcy wstępnie dzielą swoje odpady na trzy grupy: surowce wtórne i niebezpieczne, odpady organiczne, odpady higieniczne. Następnie odpady dostarczane są do osiedlowego pawilonu w którym zatrudniony tam pracownik sortuje je. Zgromadzone w ten sposób surowce są sprzedawane firmom recyklingowych, zaś odpady organiczne producentom kompostu. Pozostała część odpadów (około 20%) trafia na wysypisko. Pawilon systemu EKO AB to zabudowany i klimatyzowany kontener o powierzchni 24 m2. Odpady przynoszone przez mieszkańców trafiają na stół sortowniczy z którego są rozdzielane do odpowiednich pojemników i worków.

Prototypowy pawilon systemu EKO AB został zbudowany w Bytomiu Odrzańskim 1 lutego 2003 roku i działa do dnia dzisiejszego. Potwierdził on założenia wynalazcy o skali odzysku oraz samowystarczalności finansowej systemu. Mimo dużych korzyści ekologicznych (80% odzyskiwanych odpadów) system nie został do tej pory wdrożony na większą skalę w żadnym mieście. W 2006 roku na ustawienie ośmiu pawilonów zdecydowała się w Płocku Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W tym samym roku twórca systemu został nominowany do nagrody Złoty Inżynier 2006 Przeglądu Technicznego.

Źródło: wikipedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Eko_Ab

Film o selektywnej zbiórce odpadów w systemie Eko AB:

Video: Naturasieodplaca/youtube.com
Share Button

Comments are closed.