Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Baterie i akumulatory od stycznia po nowemu

3 października 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1322). Większość przepisów tej ustawy wchodzi w  życie 1 stycznia 2015 r.

Wprowadzana ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie postanowień  dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. O zmianach, które wprowadza ten akt normatywny pisaliśmy tutaj.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Share Button

Comments are closed.