Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

W dniu dzisiejszym opublikowano ustawę  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

Ten akt normatywny określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Większość przepisów ustawy w chodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 9 marca 2015 r.

Szczegóły:
Ustawa  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

Share Button

Comments are closed.